Trygderetten har en gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle saker på ca.13 måneder.

Saksbehandlingstiden varierer noe og påvirkes blant annet av antall saker som kommer inn, sakens omfang og karakter, rettens sammensetning og tilgjengelige ressurser i Trygderetten.

Saksbehandlingstid

Sykepenger

Saksbehandlingstid ca. 11-14 måneder.

Uføretrygd

Saksbehandlingstid ca. 11-14 måneder

Arbeidsavklaringspenger

Saksbehandlingstid ca. 11-12 måneder

Gjennomsnitt for alle saker

Saksbehandlingstid ca. 13 måneder

For generell informasjon om saksbehandlingstid på andre typer krav, kontakt oss.

Vi har også en egen statistikkside som viser statistikk over saksinngang og saksbehandlingstid. Den finner du her.