Trygderetten har for tiden en gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle saker på ca. 9 måneder. Saksbehandlingstiden vil variere over tid og viser nå en synkende tendens.

Saksbehandlingstiden for den enkelte sak påvirkes blant annet av antall saker som kommer inn, sakens omfang og karakter, rettens sammensetning og tilgjengelige ressurser i Trygderetten. Din sak vil dermed kunne få kortere eller lengre saksbehandlingstid enn gjennomsnittet.

Saksbehandlingstid

Sykepenger

Saksbehandlingstid ca. 10 måneder.

Uføretrygd

Saksbehandlingstid ca. 9 måneder.

Arbeidsavklaringspenger

Saksbehandlingstid ca. 9 måneder.

Gjennomsnitt for alle saker

Saksbehandlingstid ca. 10 måneder.

For generell informasjon om saksbehandlingstid på andre typer krav, kontakt oss.

Vi har også en egen statistikkside som viser statistikk over saksinngang og saksbehandlingstid. Den finner du her.