Trygderetten har en gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle saker på 14-16 måneder.

Saksbehandlingen varierer noe og påvirkes blant annet av antall saker som kommer inn, sakens omfang og karakter, rettens sammensetning og tilgjengelige ressurser i Trygderetten.

Saksbehandlingstid

Gjennomsnitt for alle saker

Saksbehandlingstid ca. 14-16 måneder

Sykepenger

Saksbehandlingstid ca. 14-16 0 måneder

Arbeidsavklaringspenger

Saksbehandlingstid ca. 14-16 måneder

Uføretrygd

Saksbehandlingstid ca. 15-17 måneder

For generell informasjon om saksbehandlingstid på andre typer krav, kontakt oss.

Vi har også en egen statistikkside som viser statistikk over saksinngang og saksbehandlingstid. Den finner du her.