Viss du har ei aktiv sak hos Trygderetten, kan du sende inn vedlegg og sjekke status for saka her. Ønskjer du å anke inn saka di for Trygderetten, må du gjere dette via instansen som fatta vedtaket du vil anke. Sjå artikkelen vår om saksgang for meir informasjon om korleis du best gjer dette.

Kva vil du gjere?

Du logger deg på via ID-porten (MinID, BankID m.m.). Trykk her for å logge inn!

Trygderetten nyttar eDialog for trygg innsending av dokument. Logg inn via ID-porten i lenkja øvst på sida.

Dersom du ikkje har høve til å ettersende dokument digitalt, kan du sende dei per post til: Trygderetten, Postboks 4724 Nydalen, 0421 Oslo

xCases concerning disability benefits and work clearance allowance will often require that the court be settled with both a medical and rehabilitation-skilled court member. This leads to a somewhat longer case processing time in these cases.

Cases concerning disability benefits and work clearance allowance will often require that the court be settled with both a medical and rehabilitation-skilled court member. This leads to a somewhat longer case processing time in these cases.

Cases concerning disability benefits and work clearance allowance will often require that the court be settled with both a medical and rehabilitation-skilled court member. This leads to a somewhat longer case processing time in these cases.