Trygderetten har ein gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle saker på 8-10 månadar .

Saksbehandlingen varierer noe og påvirkes blant annet av antall saker som kommer inn, sakens omfang og karakter, rettens sammensetning og tilgjengelige ressurser hos Trygderetten.

Saksbehandlingstid

Gjennomsnitt for alle saker

Saksbehandlingstid ca. 8-10 månadar

Yrkesskade

Saksbehandlingstid ca. 8-10 månadar

Arbeidsavklaringspengar

Saksbehandlingstid ca. 10-12 månadar

Uføretrygd

Saksbehandlingstid ca. 10-12 månadar.

Vi har også en egen statistikkside som viser statistikk over saksinngang og saksbehandlingstid. Den finner du her.

For generell informasjon om saksbehandlingstid på andre typer krav, kontakt oss.