Trygderetten har ei gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle saker på 13-15 månadar.

Saksbehandlinga varierer noko og blir påverka av mellom anna kor mange saker som kjem inn, kor omfattande og av kva art ei sak er, korleis retten er sett saman og kva ressursar som er tilgjengelege i Trygderetten.

Saksbehandlingstid

Gjennomsnitt for alle saker

Saksbehandlingstid ca. 13-15 månadar

Sykepengar

Saksbehandlingstid ca. 14-16 månadar

Arbeidsavklaringspengar

Saksbehandlingstid ca. 14-16 månadar

Uføretrygd

Saksbehandlingstid ca. 14-16 månadar.

Kontakt oss for generell informasjon om saksbehandlingstid ved andre typar krav.

Vi har også ei eiga statistikkside som viser statistikk over saksinngang og saksbehandlingstid. Denne finn du her.