Statistikk over saksinngang, saksproduksjon, saksbehandlingstid og anna. Sjå også årsrapporten til Trygderetten (pdf) for fleire statistiske oversikter og tabellar.

Tal på innkomne ankesaker og avsagde rettsavgjerder

Oversikten viser hvor mange saker Trygderetten mottar per år, og hvor mange saker som blir avgjort.

Mottekne ankesaker fordelt på ankemotpart

Ankemotpart20172018201920202021
NAV Klageinstans3 5953 5894 3173 7754 313
Helseklage/Helfo22525513167
Kommunal landspensjonskasse10094525139
Statens pensjonskasse185166148117129
Andre3172877115
Sum3 9333 9084 6004 1514 663

Saksbehandlingstid

Oversikten viser i antall måneder hvor lang saksbehandlingstiden for avgjorte saker har vært i perioden.

ÅrHel/delvis
omgjøring (%)
Oppheving og
henvist (%)
Gunst
prosent
201710,69,720,3
201811,49,721,1
201912,88,321,1
202014,47,922,3
202112,66,321,8

Oversikta viser kor mange prosent av sakene som blir heilt eller delvis gjorde om per år, og i kor mange prosent av sakene vedtaket har blitt oppheva etter anke og saka sendt til ny behandling hos NAV.