Statistikk over saksinngang, saksproduksjon, saksbehandlingstid og annet. Se også årsrapporten til Trygderetten (pdf) for flere statistiske oversikter og tabeller.

Tall på innkomne saker og avsagte kjennelser

Oversikten viser hvor mange saker Trygderetten mottar per år, og hvor mange saker som blir avgjort.

Mottatte ankesaker fordelt på ankemotpart

Ankemotpart20192020202120222023
NAV Klageinstans4 3173 775 4 3133 6152 862
Helseklage/Helfo55131674942
Kommunal landspensjonskasse5251392948
Statens pensjonskasse148117129131129
Andre28771158927
Sum4 6004 1514 6633 9343 108

Saksbehandlingstid

Oversikten viser i antall måneder hvor lang saksbehandlingstiden for avgjorte saker har vært i perioden.

ÅrHel/delvis
omgjøring (%)
Oppheving og
henvist (%)
Gunst-
prosent (%)
201912,88,321,1
202014,47,922,3
202112,66,321,8
202215,15,921,0
202317,24,621,8

Oversikten viser hvor mange prosent av sakene som blir helt eller delvis omgjort per år, og i hvor mange prosent av sakene vedtaket har blitt opphevet etter anke og saken sendt til ny behandling hos NAV.