Viss du har ei aktiv sak hos Trygderetten, kan du sende inn vedlegg og sjekke status for saka her. Ønskjer du å anke inn saka di for Trygderetten, må du gjere dette via instansen som fatta vedtaket du vil anke. Sjå artikkelen vår om saksgang for meir informasjon om korleis du best gjer dette.

Send brev eller dokument til Trygderetten via eDialog

Ved behov for å kontakta oss på annan måte, send oss ein e-post eller ring oss på telefon. Trygderetten har ikkje eiget mottak for besøkande, og fysiske møte må avtalast på førehand.

Kva vil du gjere?

Du logger deg på via ID-porten (MinID, BankID m.m.). Trykk her for å logge inn

Trygderetten nyttar eDialog for trygg innsending av dokument. Logg inn via ID-porten i lenkja øvst på sida.

Dersom du ikkje har høve til å ettersende dokument digitalt, kan du sende dei per post til: Trygderetten, Postboks 4724 Nydalen, 0421 Oslo

Ved andre spørsmål eller generelle førespurnader om Trygderettens arbeid, kontakt sentralbordet på telefon +47 23 15 95 50 eller send ein e-post til: post@trygderetten.no

Pressehenvendelser til Trygderetten kan rettas til: presse@trygderetten.no

Pressetelefon: +47 918 20 366