En anke til Trygderetten må sendes inn via den instansen som har fattet vedtaket du vil at Trygderetten skal overprøve. Du kan ikke sende anken direkte til Trygderetten.

Slik anker du til Trygderetten

Bilde

Du har fått et vedtak fra NAV Klageinstans, Helseklage, Statens pensjonskasse eller en annen pensjonskasse som du ikke er enig i.

Les mer
Bilde

Du kan anke vedtaket til Trygderetten ved å sende anken inn til instansen som fattet vedtaket (som regel NAV Klageinstans). Instansen sender anken videre til Trygderetten.

Les mer
Bilde

Trygderetten mottar din anke, og anken behandles av Trygderettens dommere.

Les mer
Bilde

Du mottar et brev i posten eller i din digitale postkasse når anken er ferdig behandlet.

Les mer

Slik anker du

Hvis du er uenig i et vedtak du har fått fra NAV Klageinstans, Helseklage eller fra en pensjonsinnretning (for eksempel SPK og KLP), kan du anke vedtaket til Trygderetten. Informasjon om hvordan du anker et vedtak fra NAV Klageinstans finner du her.

Først når klagemuligheten i den aktuelle institusjonen/instansen er uttømt kan du anke saken videre til Trygderetten. Har du for eksempel søkt om dagpenger fra NAV Arbeid og ytelser og fått avslag, må du først påklage vedtaket til NAV Klageinstans. Først når NAV Klageinstans har behandlet klagen, kan du gå videre til Trygderetten.

En anke til Trygderetten skal normalt inngis til instansen (for eksempel NAV Klageinstans) som fattet vedtaket du er uenig i. Den aktuelle instansen sender så anken videre til Trygderetten.

Skal du anke et vedtak fra NAV Klageinstans? Les mer her.

Skal du anke et vedtak fra Statens pensjonskasse (SPK)? Les mer her.

Skal du anke et vedtak fra Kommunal landspensjonskasse (KLP)? Les mer her.

Skal du anke et vedtak fra Helseklage? Les mer her.

Les mer om hvordan ankeprosessen fungerer her.