Når anken er mottatt hos Trygderetten vil du få en bekreftelse via digital postkasse, eller vanlig post dersom du ikke har digital postkasse.

Det er instansen som har fattet det vedtaket du ønsker å anke som sender din anke inn til Trygderetten.

Trygderetten behandler så din anke, og informerer deg på samme måte når anken er ferdig behandlet.

Her finner du informasjon om saksbehandlingstid.