Statistikk over saksinngang, saksproduksjon, saksbehandlingstid og annet. Se også Trygderettens årsrapport (pdf) for flere statistiske oversikter og tabeller.

Antall innkomne ankesaker og avsagte kjennelser

Oversikten viser hvor mange saker Trygderetten mottar per år, og hvor mange saker som blir avgjort.

Mottatte ankesaker fordelt på ankemotpart

Ankemotpart20162017201820192020
NAV Klageinstans3 0163 5953 5894 3173 775
Helseklage/Helfo43225255131
Kommunal landspensjonskasse79100945251
Statens Pensjonskasse368185166148117
Andre323172877
Sum3 5383 9333 9084 6004 151

Saksbehandlingstid

Oversikten viser i antall måneder hvor lang saksbehandlingstiden for avgjorte saker har vært i perioden.

ÅrHel/delvis
omgjøring (%)
Oppheving og
henvist (%)
Gunst
prosent
201611,58,720,2
201710,69,720,3
201811,49,721,1
201912,88,321,1
202014,47,922,3

Oversikten viser hvor mange prosent av sakene som blir helt eller delvis omgjort per år og hvor mange prosent av sakene hvor det påklagede vedtaket ble opphevet, og saken hjemvist til ny behandling hos NAV.