Statistikk over saksinngang, saksproduksjon, saksbehandlingstid og annet. Se også årsrapporten til Trygderetten (pdf) for flere statistiske oversikter og tabeller.

Tall på innkomne saker og avsagte kjennelser

Oversikten viser hvor mange saker Trygderetten mottar per år, og hvor mange saker som blir avgjort.

Mottatte ankesaker fordelt på ankemotpart

Ankemotpart20182019202020212022
NAV Klageinstans3 5894 3173 775 4 3133 615
Helseklage/Helfo52551316749
Kommunal landspensjonskasse9452513929
Statens pensjonskasse166148117129131
Andre7287711589
Sum3 9084 6004 1514 6633 934

Saksbehandlingstid

Oversikten viser i antall måneder hvor lang saksbehandlingstiden for avgjorte saker har vært i perioden.

ÅrHel/delvis
omgjøring (%)
Oppheving og
henvist (%)
Gunst-
prosent (%)
201811,49,721,1
201912,88,321,1
202014,47,922,3
202112,66,321,8
202215,15,921,0

Oversikten viser hvor mange prosent av sakene som blir helt eller delvis omgjort per år, og i hvor mange prosent av sakene vedtaket har blitt opphevet etter anke og saken sendt til ny behandling hos NAV.