Trygderetten lanserer nye nettsider i januar 2021. De nye nettsidene har både nytt innhold og design og er en del av Trygderettens arbeid med å fremme åpenhet og transparens.

Trygderetten ønsker med disse sidene at det skal bli enklere for de som har sakene sine inne til behandling hos oss å finne informasjon om hvem Trygderetten er, hvordan vi jobber og hva en ankende part som har sin sak inne hos Trygderetten kan forvente.

"Jeg er veldig fornøyd med hvordan de nye nettsidene har blitt seende ut, og føler at de representerer Trygderetten godt", sier Trine Fernsjø, Trygderettens leder.