Har du en sak som er aktiv hos Trygderetten kan du sende inn vedlegg og sjekke status på denne saken her. Ønsker du å klage din sak inn for Trygderetten må du gjøre dette via instansen som fattet vedtaket du ønsker å påanke. Se vår artikkel om saksgang for mer informasjon om hvordan du best gjør dette.

Send brev eller dokumenter til Trygderetten via eDialog

Ved behov for å kontakte oss på annen måte, send oss en e-post eller ring oss på telefon. Trygderetten har ikke eget mottak for besøkende, og fysiske møter må avtales på forhånd.

Hva ønsker du å gjøre?

Du logger deg på via ID-porten (MinID, BankID med mer). Trykk her for å logge inn.

Trygderetten benytter eDialog for trygg innsendelse av dokumenter. Logg inn via ID-porten i linken øverst på siden.

Dersom du ikke har mulighet til å ettersende dokumenter digitalt kan de sendes per post til: Trygderetten, Postboks 4724 Nydalen, 0421 Oslo.

Du vil bli informert via din digitale postkasse når Trygderetten har mottatt din anke, og når anken er ferdig behandlet. Hvis du har reservert deg mot digital post vil disse brevene sendes som vanlig post. Kjennelsen i ankesaken sendes da rekommandert. For ytterligere spørsmål, kontakt sentralbordet på telefon: +47 23 15 95 50

Informasjon om saksbehandlingstid finner du her.

Ved andre spørsmål eller generelle henvendelser om Trygderettens arbeid, kontakt sentralbordet på telefon +47 23 15 95 50 eller send en e-post til: post@trygderetten.no

Pressehenvendelser til Trygeretten kan rettes til: presse@trygderetten.no

Pressetelefon: +47 401 01 190

Hvordan bruker jeg eDialog?

Du bruker eDialog ved alle skriftlige henvendelser i forbindelse med en innsendt anke, for eksempel når du skal:

 • Sende inn dokumentasjon i forbindelse med en innsendt anke.
 • Sende inn tilleggsinformasjon.
 • Gjøre andre skriftlige henvendelser i forbindelse med en innsendt anke.

 • Velg om du er privatperson eller virksomhet.
 • Skriv inn ditt organisasjonsnummer og trykk «Hent info».
 • Tittel: Hvilket dokument du sender og gjerne saksnummer om det er kjent.
 • Kommentar: Gi eventuelt en utfyllende beskrivelse av det du skal sende.
 • Klikk på «send forsendelse».
 • Du får en kvittering med referansenummer på e-post.

Du kan sende inn dokumenter i pdf, png, jpeg, tiff, xml, text, mpeg video, mp3 eller wav-format.

 • For word-dokument velger du «Lagre som» og deretter filtype PDF.
 • LibreOffice og OpenOffice har en egen knapp på verktøylinja som heter «Eksporter til PDF».

Ja, det kan du. Vi anbefaler likevel at du bruker eDialog ettersom e-post ikke er en sikker kanal for sensitive opplysninger.

Vår e-postadresse er post@trygderetten.no.